Aktuality O nás Fotogaléria Kontakt

O nás

Občianske združenie Spoznávajme Tatry vzniklo roku 2007. Hlavným cieľom je ochrana prírody, propagovanie a vytváranie záujmu o Vysoké Tatry.
Predmetom činnosti združenia je:
  • Vytváranie podmienok pre oboznamovanie a zapájanie širokej verejnosti do činnosti súvisiacej s propagáciou. Vytváranie záujmu o Vysoké Tatry najmä u detí a mládeže, ale aj u vyšších vekových kategórii.
  • Organizovanie vzdelávacích a výchovných podujatí napr. prednášky, súťaže, poznávacie vychádzky a exkurzie.
  • Spolupráca so základnými školami a ostatnými inštitúciami v regióne.
  • Podpora edičnej činnosti.
© I. Bohušová, All Rights Reserved