Aktuality O nás Fotogaléria Kontakt

Aktuality

Bezpečnostná novinka v Tatrách – PIEPS CHECKPOINT 

PIEPS CHECKPOINT predstavuje vo svete známu tabuľu, pomocou ktorej si skialpinisti (freerideri, horolezci...) pred nástupom na túru priamo v teréne vykonajú nevyhnutnú diagnostiku lavínového vyhľadávača. Vďaka inovatívnemu systému sa uistia o správnom fungovaní vlastného zariadenia, prípadne odhalia možné poruchy, ktoré by ich v prípade lavínového nešťastia mohli stáť život.

Štatisticky sú to práve lavíny, ktoré sa počas zimy podpísali ako hlavný zdroj nešťastí v horách. Mnohým krízovým situáciám však viete predísť. Pred každým vstupom do voľného terénu sledujte aktuálne stupne lavínového nebezpečenstva a situáciu sledujte aj počas výstupu. V prípade spustenia lavíny a zasypania je najdôležitejšie včasné vyhľadanie, na ktoré slúžia práve lavínové vyhľadávače – samozrejme, len ak sú v 100 % funkčnom stave. Práve na ich kontrolu pribudli priamo v teréne kontrolné body, za ktorých realizáciou stojí občianske združenie Spoznávajme Tatry z Tatranskej Lomnice. Projekt, ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť vo voľnom teréne, bol realizovaný vďaka podpore Slovenských elektrárni. Na jeho realizácii sa podieľa aj Horská záchranná služba (HZS) a Intersport Galfy.

Ako to funguje?

Skialpinista príde s lavínovým vyhľadávačom (akejkoľvek značky, nielen Pieps) k tabuli a stlačí tlačidlo CHECK. Následne sa rozsvieti jedno z troch svetielok, ktoré oznámi výsledok diagnostiky:

Červená: STOP – vysielač je zlý! (slabá batéria, porucha a i.).

Oranžová: kontrolný panel nevie prijatý signál vyhodnotiť. Pravdepodobne je niekto blízko vás a miešajú sa frekvencie (ďalšia osoba musí stáť 5 metrov od tabule) / ak sa v okolí nikto ďalší nenachádza – máte zastaranú technológiu.

Zelená: všetko je v poriadku, môžete pokračovať.

 

 

Hliníkové dosky s rozmermi 80x60x3 cm dobíjané solárnym panelom budú umiestnené na miestach, ktoré v zimných mesiacoch križujú vyhradené koridory pre pohyb vo voľnom teréne a smeruje tam najviac túr, čím narastá aj riziko nehôd. Lavínový vyhľadávač poskytuje možnosť včasného nájdenia zasypanej osoby. Musí byť však plne funkčný a dostatočne nabitý. V rámci prevencie pred zlyhaním vyhľadávača budú na území Vysokých a Západných Tatier umiestnené celkovo 4 tabule na týchto lokalitách:

ústie Malej a Veľkej Studenej doliny (už na Hrebienku), Popradské pleso – k ceste nad hotelom, Štrbské Pleso, kde má Horská záchranná služba štatisticky najviac úrazov a v Západných Tatrách pri Žiarskej chate, ktorá je taktiež východiskovým bodom množstva zimných trás.

 

Veríme, že tieto najmodernejšie technológie prispejú k zvýšeniu bezpečnosti a zníženiu tragických nehôd v horách.


Projekt bol úspešne zrealizovaný 31.11. 2012.Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007 - 2013.


„Príbehmi k poznaniu a ochrane Tatier - SMRŤ SI NEVYBERÁ“

 

Projekt realizovaný cez:    Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020

Vedúci partner projektu:    Spoznávajme Tatry o.z. (www.spoznavajmetatry.szm.sk)

Partner projektu:                Tatrzański Park Narodowy z siedziba w Zakopanem (www.tpn.pl)

Opis projektu:                    

Vysoké Tatry na slovenskej i poľskej strane predstavujú jeden z najvýznamnejších pokladov

kombinujúc v sebe prírodné a kultúrne dedičstvo súčasne. Píšu históriu a osudy ľudí – haviarov, pastierov či známych prírodovedcov, odkrývajú svoje krásy, učia nás vnímať silu i pôvab prírody. Zároveň však vzbudzujú pozornosť, rešpekt a neraz si vezmú to najcennejšie – ľudský život.

Človek odnepamäti túžil poznávať hory. Odkedy sú ony i on, chcel preniknúť do ich kráľovstva a poodhaliť závoj ich nedotknuteľnosti. Spočiatku z existenčných dôvodov, hľadajúc poklady či zázračné liečivé byliny, neskôr pre ich krásu a snahu zmerať si s nimi sily v namáhavých výstupoch, kráčal človek horskými dolinami a stúpal k vrcholom nebotyčných štítov. Ani Vysoké Tatry nezostali pred ním utajené. Stále viac a viac bolo tých, ktorí ich túžili poznať – prejsť dolinami, pokochať sa pohľadom z majestátnych štítov, či v snahe zabudnúť na každodenné starosti nájsť v nich spoľahlivé útočisko a pookriať. Pribúdali aj tí, ktorí si v nich chceli overiť svoje športové majstrovstvo, odvahu či silu. Vždy viac a viac však bolo aj tých, ktorí za splnenie svojich túžob tvrdo pykali, ba dokonca platili hodnotou najcennejšou - svojim zdravím, či životom. Množstvo nezabudnuteľných zážitkov pripravili tieto krásne hory svojim návštevníkom. Odohralo sa tu však aj mnoho nešťastí, horských drám a tragédií. A v každej z nich hrali jednu z hlavných úloh ľudia: tí, ktorí sa stali obeťou, ale aj tí, ktorí sa všemožne snažili zmierniť utrpenie postihnutých a robili všetko preto, aby sa horské drámy nedohrali do tragického konca.

V ostatných rokoch sa zvyšuje návštevnosť Vysokých Tatier, z oboch strán – slovenskej i poľskej, čo samozrejme, z pohľadu rozvoja cestovného ruchu vnímame veľmi pozitívne. Ale čoraz viac, najmä mladých turistov, horolezcov a skialpinistov sa pohybuje aj vo vysokohorskom teréne a sú medzi nimi aj takí, ktorí nie sú na to dostatočne pripravení. Dôsledkom bývajú aj ťažké, neraz aj smrteľné zranenia, ktorým nemôže zabrániť ani okamžitý zásah príslušníkov horskej, prípadne leteckej záchrannej služby. Projekt priamo prispieva k dosiahnutiu hlavného cieľa Programu v oblasti ochrany, posilnenia a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva. Vzťahuje sa k prioritnej osi 1 - Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, je v priamom súlade s hlavným cieľom strešného projektu = Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi. Problém, ktorý náš projekt rieši, je často ľahkovážny postoj ľudí k prírode, jej rešpektovanie, rozvoj a ochrana. Nízke povedomie o prírodnom bohatstve vedie ľudí k nerozvážnym krokom, ktoré ničia nielen prírodu, ale i zdravie jej návštevníkov. Projekt má osvetovo pôsobiť na čitateľov a návštevníkov národných parkov tak, aby vnímali prírodu a vzácny jav, ktorý si zaslúži pozornosť, obdiv a starostlivosť.

Ciele projektu:          

Hlavným cieľom projektu je poukázať na históriu, dramatické osudy ľudí v horách a prírodné bohatstvo Vysokých Tatier pútavým knižným spôsobom z pohľadu práce horských záchranárov . Hovoríme o novom spracovaní knihy Smrť si nevyberá v slovensko-poľskej mutácii. Nepriamo tak podporíme aj prevenciu, aby sa predišlo zbytočnému utrpeniu ľudí a snáď aj napomôcť tomu, aby sa ušetrilo na nákladných záchranných akciách, nasledovnými čiastkovými úlohami:

1. nové spracovanie knižnej publikáie o záchranných akciách Smrť si nevyberá, v slovenskom a v poľskom jazyku, ktorej autorom je dlhoročný záchranár, predseda Dobrovoľného zboru Horskej služby Jaroslav Švorc.

2. Edukačný materiál (prospekty a pohľadnice) s preventívnym zameraním.

3. Besedy s autorom, resp. s vydavateľom knihy s projekciou o Vysokých Tatrách a putovná výstava fotografií, dokumentujúca prírodné krásy Tatier a činnosť horskej služby v kontexte od jej počiatkov až po súčasnosť

Špecifickými cieľmi projektu sú:

1. Edukácia a osveta o Vysokých Tatrách v cieľovej skupine formou knižnej publikácie

2. Informovanie o pravidlách správania sa a bezpečnom pohybe na slovenskej a poľskej strane Tatier ako súčasť prevencie

3. Zvyšovať povedomie o Vysokých Tatrách ako kľúčovom prvku prírodného a kultúrneho dedičstva na oboch stranách hranice a pravidelný systém komunikácie medzi autorom, vydavateľom, národnými parkami a cieľovou skupinou ako súčasť rozvoja bezpečného cestovného ruchu

Obdobie realizácie:   05/2017 – 04/2018

Hodnota projektu: 48 831,00 eur

 

Spolufinancovanie z fondov Európskej únie: 85 % Európsky fond regionálneho rozvoja© I. Bohušová, All Rights Reserved